مسابقه هوادار تهران و استقلال لغو شد

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا و به نقل از سازمان لیگ فوتبال ایران، مسابقه دو تیم هوادار تهران و استقلال از هفته شانزدهم لیگ برتر که قرار بود روز چهارشنبه ۶ بهمن در ورزشگاه انقلاب برگزار شود ، لغو و به زمان دیگری موکول شد.

https://dailybuzz.ir/24/01/2022/%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%84%d8%ba%d9%88-%d8%b4%d8%af/