شرایط تقسیط شهریه دانشجویان علامه اعلام شد

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام معاونت دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی، امکان تقسیط شهریه متغییر تعدادی از دانشجویان در نوبت دوم تحصیلی فراهم شده است و دانشجویان متقاضی باید در بازه زمانی تعیین شده درخواست خود را به این معاونت ارسال کنند.

بر این اساس دانشجویانی که متقاضی تقسیط شهریه در نیم سال دوم تحصیلی هستند نباید نیم سال پایانی سنوات مجاز تحصیلی باشد و دانشجویان در نیم سال گذشته مشروطی نداشته باشند.

همچنین عدم دریافت و درخواست وام شهریه صندوق رفاه دانشجویان در نیم سال تحصیلی گذشته و نیم سال جاری از دیگر شرایط درخواست تقسیط شهریه عنوان شده است.

دانشجویان متقاضی تقسیط شهریه ملزم به تسویه شهریه نیم سال های گذشته با امور مالی دانشکده محل تحصیل خود هستند. 

همچنین دانشجویانی که در سررسید اقساط به تعهدات خود عمل ننمایند مجاز به تقسیط شهریه در ترم های آینده نمی باشند.

شرایط تقسیط شهریه دانشجویان علامه اعلام شد