دیدار امیرعبداللهیان با وزیرامورخارجه جمهوری آذربایجان

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش اداره کل اطلاع رسانی و سخنگویی وزارت امورخارجه، حسین امیرعبداللهیان صبح امروز ( چهارشنبه ) به منظور دیدار با مقامات جمهوری آذربایجان وارد باکو پایتخت این کشور شد .

وزیر امور خارجه ایران در سفر به باکو عصر چهارشنبه با الهام علی‌اف رییس جمهور آذربایجان و خانم صاحبه غفاروا رییس مجلس ملی جمهوری آذربایجان دیدار و گفت و گو کرد.

https://dailybulletin.ir/23/12/2021/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d8%b1/