تیم جدید دیپلماسی کارشناسان خبره و توانمندی را در مذاکرات دارد

خبرگزاری ایرنا :

حمیدرضا ترقی شامگاه شنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره اهمیت مذاکره هوشمندانه ایران در راستای منویات مقام معظم رهبری گفت: تیم مذاکره  ایرانی در دولت قبل روش های مختلف نرمش وار را در مذاکرات در پی گرفت اما نتیجه مثبتی برای کشورمان در بر نداشت.

وی ادامه داد: شیوه مذاکره تیم جدید ایرانی از موضع قدرت بوده و با توجه به خواسته های به حق ایران ، غربی ها به مرور در حال عقب نشینی بوده  و مجبور هستند به خواسته های ایران تن دهند.

ترقی با بیان اینکه دولت قبل حل مشکلات را به مذاکرات گره زده بود،  افزود: تیم جدید دیپلماسی ایران، کارشناسان خبره و توانمندی را  در مذاکرات به  همراه دارد و این موجب می شود تا دقت بیشتری روی متون صورت گیرد.

https://dailybulletin.ir/12/12/2021/%d8%aa%db%8c%d9%85-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%a7/