حشمتی‌پور مسئول هماهنگی حوزه وزارتی و مشاور احمد وحیدی شد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور،  مسعود حشمتی‌پور دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر و به لحاظ سوابق کاری مسئولیت‌های مختلفی نظیر مدیرعاملی سازمان اتکا و معاون هماهنگ کننده سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح را بر عهده داشته است.

https://dailybulletin.ir/04/01/2022/%d8%ad%d8%b4%d9%85%d8%aa%db%8c%e2%80%8c%d9%be%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84-%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d9%88/