هیات اندیشه‌ورز در معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «علی حسین رعیتی فرد» گفت: تصمیم ها و پیگیری های این هیات در به حداقل رساندن مشکلات جامعه کار و تولید کشور بسیار اثرگذار است.

وی گفت: اولین نشست این هیات با حضور اعضای ستاد و منتخبین استانی برگزار شد.

معاون روابط کار ضمن اشاره به اهداف مهم تشکیل این هیات گفت: امیدواریم با استفاده از خرد جمعی و نخبگانی ادارات مختلف حوزه روابط کار و بازنشستگانی که دارای تجارب ارزنده هستند و همچنین صاحب‌نظران و اساتید دانشگاهها و تشکلات کارگری و کارفرمایی در این هیئت بتوانیم تصمیمات موثر در سطح کلان و ملی اتخاذ کنیم.

رعیتی فرد اظهارکرد: باید قبل از هر اقدام و عملی در حوزه معاونت روابط کار با استفاده از ظرفیت های این هیات، همه جوانب مشکلات را بررسی کنیم.

معاون روابط کار اظهارامیدواری کرد که با ایجاد زمینه های تصمیم سازی درست بتوان در این هیات به نتایج درستی رسید.  

وی گفت: چالش‌های حوزه معاونت روابط کاردراین هیات قابل پیگیری است.

رعیتی فرد، اجرای صحیح قانون کار را از جمله این چالش ها عنوان کرد.

معاون روابط کار اضافه کرد: با توجه به تغییر شرایط کاری درحال حاضر برخی از فصول این قانون نیازمند اصطلاحات است که امیدواریم  با توجه به تاکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تبیین روش شناسی مناسب در این زمینه بتوانیم به جمع بندی درست برسیم.

وی ابراز امیدواری کرد با استفاده از ظرفیت های این هیات بتوانیم زیرساخت‌های محکم ‌تری برای احقاق حقوق جامعه کارگری و موضوع صیانت از نیروی کار ایجاد کنیم.

رعیتی فرد اضافه کرد: در این هیات آسیب شناسی در زمینه های ایجاد بسترهای مناسب الکترونیکی هوشمند از جمله سامانه جامع روابط کار، مشکلات طولانی شدن بررسی پرونده ها در مجامع حل اختلاف، پیشنهاد اصلاح قانون بیمه بیکاری و سایر دغدغه‌های جامعه کار و تولید کشور به حداقل می رسد.

 اعضای هیات اندیشه ورز ستاد و منتخبین استانی در هر یک از بخش های زیر مجموعه معاونت روابط کار، دیدگاه‌ و پیشنهادهای خود را ارائه کردند و مصوب شد که این نشست در سطح استانی به صورت منظم، ماهانه و بر اساس تقویم کاری تشکیل شود.

هیات اندیشه‌ورز در معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد